Om oss

Vi är specialiserade på assistans med fokus på autism

Ett liv med funktionsnedsättning innehåller mycket glädje men ibland även en kamp för att få rätten till en bra livskvalitet. Uppdraget att vara assistansanordare innehåller så mycket mera än administration och formella avtal. Vi har därför startat Frej Assistans för att utöver det bidra med engagemang genom att bli ett närvarande företag.

Livskvalitet

Respektera varje individs syn på livskvalitet. I våra kärnvärderingar ingår ett stort engagemang och närhet. Vi jobbar målinriktat för att säkerställa varje brukares rätt till utveckling och växande. Personalen är vår största resurs och nyckelpersoner för att lyckas. Vi satsar på individuell kompetensutveckling och tillsammans skapar vi en positiv och bra arbetsmiljö.

Anhöriga

Som anhörig har du i många fall en central och viktig roll för att den personliga assistansen ska bli så bra som möjligt. En helhetssyn och i många fall ett livsperspektiv behövs och Du som anhöriga är då en viktig person. Dina erfarenheter ger oss kompetens som vi ofta inte kan få någon annanstans.För oss är du viktig i arbetet för en god livskvalitet.