Välj oss

Vi kan hjälpa dig med din assistans!

Vi är en assistansanordnare som ser de unika i varje individ. För oss är du viktig. Vi vet hur viktig vår assistans är för att du ska få ett självständigt liv i frihet och kommer därför göra allt för att ditt liv ska bli som du önskar.

Vi rekryterar och utbildar personliga assistenter efter dina behov. Frej Assistans är ett närvarande och engagerat företag med hög tillgänglighet och en personlig service.

Runt varje kund bygger vi en grupp som tillsammans siktar mot att skapa högsta möjliga livskvalitet. Genom regelbundna teammöten skapas en miljö där både du och assistenten utvecklas.

Hos oss har vi också personer med erfarenhet av att vara anhörig till personer med funktionsnedsättningar och förstår betydelsen av anhörigas engagemang.

Boka möte

Vi respekterar olika individers egen syn på livskvalitet

Livskvalitet är vårat honnörsord och det som vi vill att varje kund, assistent eller anhörig ska uppleva. Vi vet att det som är livskvaliteten för någon inte är det för andra. Det är den olikheten vi bejakar och vill vara med att skapa att varje person ska kunna nå sin livskvalitet.

Vision

Livskvalité för alla!

Vi erbjuder bland annat ett helt team runt våra kunder

Vi jobbar alltid med att genom personalmöten och handledning stärka arbetet runt brukaren så att brukarens livskvalitet ska bli verklighet.

Stöd till de anhöriga

Vi har rötterna i ett föräldrakooperativ och vet hur viktigt det är att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som anhöriga fått genom åren. Vi har genom åren jobbat på många olika sätt för att skapa lagom delaktighet för anhöriga på den nivå de själv vill och önskar.

Om Autism

Vi har många års erfarenhet av att anordna assistans för personer med autism och utvecklingsstörning, ADHD med mera. Erfarenheten som anhöriga har gett oss ovärderlig kunskap om vikten av att jobba utifrån varje individ med den strategi som passar just för den enskilde.

Assistansen måste fungera bra för brukaren och dess anhöriga. Vi vill ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som anhöriga har, för oss är den ovärderlig. För oss är det naturligt att utgå från de styrkor och talanger varje individ har och vidareutveckla dessa så långt som möjligt.

Livskvalitet är en ledstjärna i allt vårt arbete. Personer med autism kan i vissa fall ha en annorlunda syn på vad livskvalitet faktiskt innebär och det är den vi vill förstå.

Första steget är ett personligt samtal

Vi ser det unika i varje individ och rekryterar och utbildar våra assistenter enligt varje kunds behov och önskemål. Kontakta oss för ett personligt samtal.

Boka möte